Sugesties, kritiek, of een kompliment.

 Lit it ûs witte!

 

We kinne altyd wol wat sponsoring brukke.

Sa kin ek jo banner hjir stean.

Ek Foar radio spotjes kinne jo Kontakt mei ûs opnimme.

Namme:

E-mail:*

Berjocht:*

        fjilden, gemarkeerd mei een * binne verplicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thûs
Player
Frysk
Nederlands